Friday, 7 October 2022

Đây là quán cafe gần sân bay là điểm relax của đa số những nhân viên làm việc tãi sân…

Trong sắc đỏ hồng của đào rừng, sắc trắng của nào mận, nào mai và màu vàng ươm của đất…

一、 姓名與稱呼 越南主體民族-京族的大姓有 阮、陳、吳、 黎等。與華人一樣,越南人也是姓在前,名在後,多數是單 姓雙字名,少數也有單姓單字名。越南人在稱呼中,除了第一人稱較常用中性的 “我 “(發音 “堆 “)外,第二人稱 “你 “和第三人稱 “他(她介都沒有中性的人稱代詞,通常根據對方的輩份或身份來稱呼,以表示親熱或尊重。如對父輩的人,第二人稱直接用 “大伯 “、 “大娘 “、 “叔叔 “、 “阿姨…

Với tuổi teen vị trà không còn đắng nữa mà mang trong mình một phong cách nhí nhảnh dễ thương…