Tuesday, 23 July 2024
Entertainment Tours

Tết Cao Nguyên.

Trong sắc đỏ hồng của đào rừng, sắc trắng của nào mận, nào mai và màu vàng ươm của đất đỏ cao nguyên, bà con bản Lóng Luông, huyện Mộc Châu nô nức kéo nhau đi xem hội, mừng mùa xuân mới Kỷ Sửu đang về ngập trong đất trời.

Múa dân tộc của người Mông.
Múa dân tộc của người Mông.
thưởng thức nghệ thuật
thưởng thức nghệ thuật

Post Comment