Tuesday, 23 July 2024
Entertainment

Suối Tiên đầu tư hai công trình mới cho dịp tết

Mùng một tết năm nay, Khu du lịch văn hoá Suối Tiên sẽ chính thức đầu tư thêm hai công trình: < Phượng Hoàng tiên đại cung– cung Phụng Hoàng >, < Ngư thiên lạc cảnh đại cung- cung cá tiên >.

Công trình <Phượng Hoàng tiên đại cung > tổng diện tích chiếm 2700 m2, tổng kinh phí đầu tư 20 tỷ đồng, cung Phụng Hoàng chủ yếu làm sống lại thời kì ban sơ của trái đất. Còn  < Ngư thiên lạc cảnh đại cung> với diện tích chiếm 2500 m2, du khách có thể hoà mình với những vũ điệu dể thương của những chú Cá Heo, công trình này do kiến trúc sư nổi tiếng Indo thực hiện, tổng đầu tư công trình là 2 triệu 5 trăm ngàn USD

農曆新年仙泉文化旅遊區投入兩項新工程

今年大年初一,仙泉文化旅遊區將正式投入兩項新工程: <鳳凰仙大宮>和<魚仙樂景大宮>.
<鳳凰仙大宮>總面積達二千平方米, 投資經費二百億元.該大宮主要重現原始時代驚天動地的場景. 至於在面積達二千五百平方米的<魚仙樂景大宮>, 遊客可盡情欣賞可愛的海豚的舞姿.該工程由印尼著名建築師所建設, 共有一千五百個座談, 投資額達二百五十萬美元

Suối Tiên-仙泉
Suối Tiên-仙泉

Post Comment