Tuesday, 23 July 2024

Di tích tháp Pô Klong Garai  là quần thể tháp Chàm được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 13…

Có thể nói Ngoạn Mục là một trong những đường đèo đẹp nhất Việt Nam. Chính tên đèo đã phần…