Tuesday, 18 June 2024
Tours

Resort Mo Ha Liep

Khu giải trí này nằm ngoài Phnompenh trên đường đến huyện Kien Svay. Đây là một công viên rộng lớn với khoảng 70 loại cây ăn quả được trồng và có gắn biển hiệu tên bằng tiếng Anh và tiếng Khơ me. Có một hồ bơi lớn và phục vụ đồ ăn Khơ me hàng ngày.

One Comment

Post Comment