Tuesday, 27 February 2024

Campuchia là một trong những nơi tuyệt vời nhất trên thế giới để cho những ai có tình yêu dành…

(ảnh: www.buddhachannel.tv) Nằm trên đường đến đền Phnom Chisor và không xa về phía nam của thủ đô Phnompenh, đền…

ảnh: www.allcambodia.com Đây là ngôi đền cổ của người Khơ me nằm trên vùng cao nguyên rộng khoảng từ 80-100km2…

ảnh: www.tumnei.wordpress.com Là một thủ đô cổ kính từ thời hậu Đế quốc Khơ me và khu vực tuyệt đẹp…

Khu giải trí này nằm ngoài Phnompenh trên đường đến huyện Kien Svay. Đây là một công viên rộng lớn…

(ảnh: www.blog.yume.vn) Biển hồ Campuchia là một hệ thống kết hợp giữa hồ và sông có tầm quan trọng to…