Tuesday, 9 August 2022
Tours

Reunification Palace -Hội Trường Thống Nhất

Reunification Palace (Hội Trường Thống Nhất)

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng miền Bắc vinh quang đặt chân đến và thằng lớn tại Dinh Thổng Thống Nam Việt( Dinh Độc Lập), chính thức thống nhất đất nước, vì thế từ đó đây còn được biết đến với cái tên Dinh Thống Nhất, Dinh mà khách tham quan bây giờ chính là Dinh Norodom Palace của Thống Đốc Pháp, sau này do kiến trức sư người Việt Ngô Nhật Thụ thiết kế lại các phòng sảnh bên trong, bên trong có lễ đường, phòng hội nghị, khu tiếp khách ngoại giao, khu ăn và nghỉ trưa, rạp chiếu mini, thậm chí còn có cả hầm bí mật chiến tranh, đi 1 vòng tại đây đúng với ý nghĩa 1 vòng lịnh sử.

Reunification Palace -Hội Trường Thống Nhất
Reunification Palace -Hội Trường Thống Nhất

統一府

1975 年4月30日, 北越共軍的戰車攻佔位於西貢市中心的南越總統府(又叫獨立宮), 正式統一南越和北越, 因為這棟建築物又稱之為統一府.  現在遊客看到的統一府其實最早是法國總督的巴洛克式宮殿Norodom Palace, 後來才由越南的建築設計師吳日樹改建. 統一府內大部份的房間擺設都沒有被改變, 裡面有禮堂, 內閣會議室, 接見外賓的總統會客室, 總統午休的房間, 小型電影院, 甚至是佈滿作戰地圖的地下室, 逛一圈很有回到60年代的味道.

Dinh Thống Nhất-統一府
Dinh Thống Nhất-統一府

Post Comment