Tuesday, 23 July 2024
Tours

NGỒI TÀU VIẾNG CHÙA ĐẦU XUÂN 2- Miếu Phù Châu

Miếu Phù Châu nằm ở quận Gò Vâp , gần khu đình miếu ở chợ Gò Vấp, Miếu Phù Châu gồm 2 cụm đình miếu : 1 ở bên bờ mé sông, cụm thứ 2 nằm trên cù lao nhỏ phải ngồi tàu khi đến viếng.

Đình trên bờ thờ cúng phật bà Quan Âm và Ngũ Hành Nương Nương, đây là đình đã hoàn toàn hoàn thành , bạn có thể xin xâm và giải xâm cũng như cầu an tại đây.

Đình trên bờ
Đình trên bờ

Đình thứ 2 nằm trên cồn phải ngồi thuyền nhỏ mới sang viếng được giá vé tàu khứ hồi là 5.000VND, đây là cụm đình đang được hoàn thành, những tượng cột chạm khắc rồng, lân, qui, phụng bằng ximăng đều được khảm xứ rất công phu.

Đình thứ trên cồn
Đình thứ trên cồn

Ngoài ra ở đình thứ 2 có bán quà lưu niệm, cũng như những vật linh phong thủy, tượng phật cũng như sách  về  giải hạn,  xem tuổi…..

Quầy quà lưu niệm
Quầy quà lưu niệm

Post Comment