Monday, 11 December 2023
Tours

Đường Hoa Nguyễn Huệ – Lễ hội ngày Tết chào đón năm mới 2009

Travellive hân hạnh gởi đến mọi người những bức ảnh về Đường Hoa Nguyễn Huệ  – Lễ hội ngày Tết chào đón năm mới 2009

Trâu là chủ đề cho đường hoa Nguyễn Huệ năm nay

Trâu tại đường hoa Nguyễn Huệ

Trâu tại đường hoa Nguyễn Huệ là chủ đề của năm nay

Trâu trong lễ hội Tết tại đường hoa Nguyễn Huệ

Trâu là chủ đề của đường hoa năm nay

Trâu vàng tại đường hoa

Trâu là chủ đề của đường hoa năm nay

Trâu là chủ đề của đường hoa năm nay

Trâu tại Đường hoa Nguyễn Huệ trong Lễ hội Tết 2009 tại trung tâm TP. HCM

Trung tâm đường Hoa Nguyễn Huệ

Trung tâm đường Hoa Nguyễn Huệ

Trâu tại Trung Tâm Đường Hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

Giỏ hoa cúc tại đường hoa Nguyễn Huệ

Đường Hoa Nguyễn Huệ

Mô hình tại đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ vào buổi tối

Chúc mừng Xuân Kỷ Sửu 2009

Nào! Cả gia đình cùng qua Cầu Ao tại đường Hoa Nguyễn Huệ

Tiếp tục buổi sáng 30 AL tại đường hoa Nguyễn Huệ

Hoa tại đường hoa khoe sắc

Hoa tại đường hoa khoe sắc

Hoa tại đường hoa khoe sắc

Hoa tại đường hoa khoe sắc

Hoa tại đường hoa khoe sắc

Hoa khoe sắc tại đường hoa Nguyễn Huệ

Chậu hoa màu Tím

Gia đình qua cầu khỉ tại đường hoa

Khá nhiều người thích giới thiệu đến con cháu cây cầu khỉ

Suối nước róc rách tại đường hoa Nguyễn Huệ

Post Comment