Tuesday, 3 October 2023

Q BAR Là 1 nơi thu hút cho khách phương Tây và những ai tìm kiếm 1 cảm giác thư…

VASCO’S BAR Đối diện với lại khách sạn PARK HYATT, Đi từ cổng ngoài vào nhìn trang trí thật sự…