Wednesday, 19 June 2024

Nguyên liệu – 200g chuối khô, – 3 trái chuối sứ, – 50g gừng, – 50g mè trắng (vừng), –…