Tuesday, 23 July 2024
News

Hưởng ứng Festival Biển Nha Trang 2011: Xây dựng thương hiệu cho tài nguyên biển, đảo Việt Nam

Ðây là bước đi đúng hướng để khai thác tài nguyên biển một cách hiệu quả, thân thiện với môi trường, đưa nước ta trở thành quốc gia “mạnh lên từ biển, giàu lên từ biển” và qua đó góp phần thúc đẩy xây dựng một thương hiệu mạnh về du lịch biển, đảo Việt Nam.

Ðể góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư lần thứ 4 của BCH T.Ư Ðảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, ngay từ khi được thành lập, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã triển khai nhiều dự án lớn về biển, đảo, trong đó coi việc xây dựng thương hiệu cho biển, đảo Việt Nam là một phương thức khai thác tài nguyên, nhằm quảng bá tiềm năng biển, đảo nước ta ra thế giới và thúc đẩy các hoạt động quản lý biển, đảo mang tính tổng hợp, lâu dài và bền vững. Việc tuyên truyền về thương hiệu biển đảo Việt Nam bắt đầu từ những nỗ lực tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức cũng như hành động của các cấp chính quyền, các học giả, nhà nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp, doanh nhân ở trong nước, ngoài nước và trong các tầng lớp nhân dân, thông qua Diễn đàn Thương hiệu Biển Việt Nam được tổ chức hằng năm từ năm 2009 đến nay. Từ chủ đề ở Diễn đàn lần thứ nhất Kết nối địa phương và quốc tế thể hiện sự đổi mới tư duy và nhận thức trong quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên biển cho đến Diễn đàn lần hai với chủ đề Từ cảng nước sâu đến khu kinh tế biển đã bước đầu hình thành và đưa ra được khái niệm Thương hiệu quốc gia biển của Việt Nam. Có thể xem đây là một điểm mốc đánh dấu sự thay đổi cơ bản trong nhận thức về thương hiệu biển Việt Nam, là nơi để trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các tổ chức trong nước và quốc tế, giữa các tổ chức nhà nước và tư nhân liên quan trong việc cộng đồng trách nhiệm tạo dựng, phát triển và tôn vinh thương hiệu biển Việt Nam.

Diễn đàn lần thứ nhất cho thấy thương hiệu quốc gia biển của Việt Nam là một thực thể bao trùm những thành tố không chỉ vượt ra khỏi các hoạt động của doanh nghiệp, ngành nghề, địa phương, mà còn là một bộ phận cấu thành quan trọng tạo nên thương hiệu quốc gia. Về phương pháp triển khai, khác với nhiều chương trình thương hiệu ngành nghề khác, hợp tác xây dựng thương hiệu sẽ là nền tảng then chốt làm nên thành công của thương hiệu quốc gia biển của Việt Nam bởi lợi ích đem lại từ biển là lợi ích chung, lợi ích toàn cục. Trong khi đó, Diễn đàn lần thứ hai đã đi thẳng vào một nội dung then chốt về khái niệm Thương hiệu quốc gia biển và về xây dựng cơ sở hạ tầng biển với mong muốn xây dựng hình ảnh một quốc gia hàng hải hùng mạnh, một điểm đến của du lịch biển, đảo khu vực và thế giới. Chính từ thành công của hai lần tổ chức diễn đàn mà nội dung Xây dựng, quảng bá thương hiệu biển Việt Nam được đưa vào đề án Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xây dựng thương hiệu quốc gia Biển Việt Nam đang đi vào các hoạt động cụ thể, hiệu quả và thiết thực. Vai trò của các diễn đàn tiếp tục được phát huy, đồng thời có thêm những chương trình nhằm nhận diện rõ hơn về mặt tiêu chí, có sức lôi cuốn, có khả năng khơi dậy niềm tự hào về một quốc gia biển xứng tầm. Mục tiêu của Diễn đàn Thương hiệu Biển Việt Nam lần thứ ba này tại TP Nha Trang mang chủ đề Quảng bá và xây dựng thương hiệu sản vật, sản phẩm biển Việt Nam thân thiện môi trường. Ðây cũng là nội dung chính của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011 từ ngày 01 đến 08/6.

Thời gian tới, tuyên truyền và tạo dựng thương hiệu biển Việt Nam sẽ còn được đề cập phong phú hơn qua các khía cạnh hoạt động như tổ chức thi sáng tác biểu trưng với khẩu hiệu Thương hiệu quốc gia biển của Việt Nam – Tôn vinh các giá trị sản vật, sản phẩm biển, đảo Việt Nam thân thiện với môi trường, xây dựng Sổ tay Thương hiệu quốc gia biển và từng bước hình thành giải thưởng Thương hiệu quốc gia biển của Việt Nam… Ðể có được một thương hiệu quốc gia biển, không những cần sự nỗ lực của nhiều bộ, ngành, địa phương mà ngay từ bây giờ cũng cần xây dựng một ý thức công dân biển từ mỗi người chúng ta.

Báo NHÂN DÂN

Post Comment