Tuesday, 27 February 2024
News

10 chùa Khmer được công nhận di tích văn hóa cấp quốc gia

Trong số này có 1 chùa là di tích lịch sử cách mạng, 4 chùa  di tích lịch sử  văn hóa, 2 chùa là di tích lịch sử – văn hóa và 2 chùa di tích kiến trúc nghệ thuật

Chùa khmer

Theo thống kê của Vụ địa phương 3 – Ủy ban dân tộc của Chính phủ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện có 12 chùa Khmer tại 5 tỉnh được công nhận di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng và di tích kiến trúc văn hóa cấp quốc gia.

Hiện nay, các chùa cùng với chính quyền địa phương đang lập kế hoạch đề nghị Bộ VH – TT&DL phân bổ kinh phí tu bổ và trùng tu các chùa này để gìn giữ và phát huy đúng giá trị các di tích cấp quốc gia được công nhận.

Hòa thượng Thạch Oai, sư cả chùa Ông Mẹt tỉnh Trà Vinh cho biết,  đây là niềm phấn khởi nhất đối với đồng bào dân tộc Khmer nói chung và chùa Ông Mẹt nói riêng. Đây là công trình cấp quốc gia, Nhà chùa sẽ giữ gìn và bảo tồn kiến trúc nghệ thuật này không chỉ là riêng của chùa mà còn của các ngành đoàn thể./.

Nguồn: VOVNEWS

Post Comment