Friday, 31 March 2023

(ảnh: www.sophonrith.blogspot.com) Những chủ nhà sàn sẽ chở du khách đến và về bằng thuyền. Nơi đây cũng có những…