Thursday, 9 February 2023

Nguyên liệu – 1 cái móng heo, – 3 lá chanh, – 2 củ sả đập dập, – 3 trái…