Thursday, 9 February 2023

Bánh chao Bánh để nguội cho vào lọ hoặc bao nilon. Khi ăn, ăn từng miếng bánh với nước trà…